Registrera bolagsnamn

”För att kunna registrera ett bolagsnamn krävs att bolagsnamnet har särskiljningsförmåga”

Ett bolagsnamn kan skyddas antingen genom registrering eller genom inarbetning. Ett skyddat bolagsnamn innebär att ingen annan än innehavaren av bolagsnamnet får använda det eller ett med denna förväxlingsbart kännetecken. Innehavaren av ett bolagsnamn får således automatiskt ensamrätt till kännetecknet även som varukännetecken.

Registrering av ett bolagsnamn hanteras av Bolagsverket för alla näringsdrivande företag utom stiftelser. För att kunna registrera ett bolagsnamn krävs att bolagsnamnet har särskiljningsförmåga. Det innebär att bolagsnamnet inte endast får beskriva den verksamhet som bedrivs under bolagsnamnet. Bolagsnamnet får inte heller vara för likt ett annat bolagsnamn eller varumärke eller i övrigt vara i strid mot gällande lag.

Ett bolagsnamn som är skyddat genom inarbetning innebär att bolagsnamnet använts under en sådan lång tid eller omfattning att det blivit känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig som namnet på verksamheten.

Advokatfirman MarLaw hjälper företag att avgöra hur de bäst kan dra nytta av sina kännetecken och hjälper dig att söka skydd och bevaka din firmarätt. Vi skapar strategier och bistår i firmarättsliga processer rörande intrång, överlåtelse och otillbörlig konkurrens.

Kontakta oss vid frågor om:

  • Firmaintrång
  • Registrering av firma
  • Ändring av firma
  • Licensavtal