CSR

”Inom CSR-området dominerar självreglering och icke-bindande riktlinjer”

Med CSR (Corporate Social Responsibility) avses företagens ansvar för sin egen påverkan på samhället. Det kan bland annat handla om miljöpåverkan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruption/mutor. CSR har med åren fått allt mer uppmärksamhet och idag är arbetet med CSR-frågor en naturlig och viktig del för många företag. Inom CSR-området dominerar självreglering och icke-bindande riktlinjer. Det kan därför vara svårt för företag att veta hur det ska arbeta med de frågeställningar som kan uppkomma inom CSR-området.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen kompetens som rådgivare inom CSR-frågor och arbetar förlöpande med att hjälpa våra klienter med att definiera sina förbättringsområden och att i text och tal uttrycka framgångsrika hållbarhetsarbeten inklusive upprättande av affärsetiskpolicy/mutpolicy. Vi erbjuder även juridisk rådgivning till ideella aktörer liksom kommersiella klienter som samarbetar med välgörenhetspartners genom sponsring, marknadsföring och samarbetsbolag. Kontakta oss för rådgivning.