Sociala medier

”Marknadsföringslagen är tillämplig även på sociala medier”

Sociala medier är en stor kanal för informationsspridning, och är för många en naturlig del av vardagen. Användningen av sociala medier har även anammats av företag som vill marknadsföra sina produkter. Att företag på detta vis är aktiva med marknadsföring på sociala medier och även har ett eget användarkonto gör även att en hel del gränsdragningar blir aktuella att se närmare på. Särskilt då skillnaden mellan vad som är redaktionellt material och reklam inte alltid är lika tydlig som i andra medier. Ett exempel på hur gränsen mellan reklam och privat tyckande inte alltid är helt klar är när en anställd på ett företag går in och gillar ett inlägg som dennes arbetsgivare har gjort genom sitt privata användarkonto.

Vad ska man tänka på när man marknadsför en produkt på sociala medier?
Det är avsändaren för reklamen och marknadsföringen som är ansvarig för dess innehåll. Men detta ansvar omfattar även alla som bidragit till marknadsföringen, exempelvis som användare eller bloggare. Här liksom i fråga om annan marknadsföring ska det tydligt framgå att det är fråga om reklam eller marknadsföring och det företag som är avsändaren ska vara tydlig, det får alltså inte vara fråga om dold reklam. Marknadsföringslagen är tillämplig även på sociala medier. Om marknadsföringen riktar sig mot barn ska även särskild aktsamhet iakttas av avsändaren.

Även frågor om personuppgifter kan komma att bli aktuella, särskilt om det är fråga om en reklamtävling eftersom personuppgifter samlas in och hanteras för att göra deltagande i en reklamtävling möjlig. En annan aspekt som kan komma att bli aktuell att tänka på när ett företag använder sig av social medier är upphovsrättsliga frågor, om hur en upphovsrättslig bild används på sociala medier. Dessutom ska användarvillkoren på medieplattformen följas.

Har du frågor om gränsdragningar eller om marknadsföring på sociala medier får du gärna kontakta oss på Advokatfirman MarLaw. Våra jurister har stor erfarenhet av att i förväg granska och bedöma marknadsföring, lämna rekommendationer eller arbeta fram policys om hantering av personuppgifter liksom att identifiera risker med en viss typ av marknadsföring.