Varumärkesrätt

”Genom skyddet mot förväxling finns det skydd mot användning och registrering av märken som är lika ett annat varumärke”

Varumärkesrätt är det rättsområde som ger skydd för kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor eller tjänster från andra näringsidkares. Varumärkesrätten skyddar rättighetsinnehavaren mot att andra använder märket för deras varor eller tjänster, dels genom piratkopiering och dels genom att det uppstår en förväxlingsrisk mellan företagen. Genom skyddet mot förväxling finns det skydd mot användning och registrering av märken som är lika ett annat varumärke.

För mycket kända varumärken finns utökade skydd mot att någon annan drar otillbörlig fördel av varumärket (så kallad renommésnyltning) och att någon annan skadar varumärkets särskiljningsförmåga (utvattning) eller anseende (nedsvärtning).

Varumärkesrätten är mycket internationell och styrs dels av internationella konventioner, dels EU-rätt och nationell svensk rätt.

Juristerna på MarLaw har unik kompetens inom förvaltning av varumärkesportföljer samt intrångsärenden. Kontakta oss för att få rådgivning kring hur du på bästa sätt skyddar bolagets främsta tillgångar – varumärkena.