Varumärkesskydd

Hur säkerställer man skydd för sitt eller sina varumärken? Juristerna på MarLaw vet och hjälper dig gärna. Som en introduktion kan ändå sägas att grundförutsättningen för varumärkesskydd är att märket har särskiljningsförmåga. Med det menas att märket ska kunna särskilja ditt bolags varor och tjänster från andra näringsidkares. Generellt kan sägas att ju mer slumpartat och ovanligt till exempel ett ordmärke är – desto lättare är det att få skydd och desto starkare bli skyddet.

Skydd kan ges för allt som kan återges grafiskt men vanligast är ord och symboler. Även firmanamn har ett visst korsvist skydd med varumärkesrätten.

Det varumärkesrättsliga skyddet innebär att innehavaren får ett skydd mot piratkopiering och att varumärkes används på ett sätt som skapar risk för förväxling bland konsumenterna. Det betyder att man även har skydd mot användning av märken som liknar ens eget. Mycket kända varumärken har dessutom ett skydd mot att andra drar otillbörlig fördel av deras kända märke samt att inte märket urvattnas eller nedsvärtas.

För information om hur man kan få skydd för sitt varumärke se här.

Juristerna på MarLaw har stor kompetens inom säkerställande av varumärkesskydd samt förvaltning av varumärkesportföljer. Vi ser fram emot att besvara dina frågor och funderingar på ämnet.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.