Sveriges konsumenter riktar hård kritik mot Tiktok

Tillbaka till nyheter

Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) riktar i en ny rapport hård kritik mot Tiktok eftersom plattformen anses utnyttja barn genom att rikta smygreklam och tillämpa obegripliga användarvillkor. BEUC redovisar en stor mängd fall av dold reklam som riktas mot barn. Detta görs bland annat genom att företag lanserar så kallade utmaningar där barn uppmanas att spela in videoklipp om det specifika företagets produkt. Tiktoks användarvillkor består i text som anses svår att förstå för målgruppen bestående av barn och unga – BEUC riktar kritik även mot formuleringen av användarvillkoren.

Sveriges konsumenter kritiserar Tiktok för att företagets affärsidé delvis är att låta företag rikta vilseledande reklam direkt mot barn. I och med den smygreklam som riktas mot barn i appen har nu Sveriges konsumenter anmält Tiktok till Konsumentverket för att uppmana till att regelverket bör stramas åt och att den gråzon som en del företag på Tiktok agerar inom blir tydligare reglerad.

Källa: Runevad Kjellmer, Jacob. Hård kritik mot Tiktok: Utnyttjar och vilseleder barn med reklam. SVT. 2021-02-19. https://www.svt.se/kultur/tik-tok-anmalt-konsumentombudsmannen-utnyttjar-barnen-som-reklampelare