E-handel

Både globaliseringen och digitaliseringen bidrar till att e-handeln ständigt utvecklas. Branschen växer i hög hastighet och förändras i snabb takt. Samtidigt som det blir allt vanligare att handla varor och tjänster på internet, ställs det allt högre krav på de aktörer som verkar inom branschen. Flertalet rättsområden gör sig ofta gällande för verksamma företag inom branschen, vilket leder till att juridiken kring e-handel kan betraktas som snårig. Advokatfirman MarLaw bistår löpande klienter som verkar inom e-handeln, och har lång erfarenhet av att bistå klienter i tvister med avtalsparter och myndigheter.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

• Avtalsrätt
• Konsumenträtt
• IT-rätt
• Marknadsrätt
• Dataskydd
• Immaterialrätt

Kontakta oss