Energi

Energibranschen har under senare år genomgått en drastisk expansion. Branschen har en central roll för klimatomställningen och hållbar utveckling, vilket har inneburit att kraven på aktörer i branschen succesivt ökat som en följd av bland annat Paris-avtalet (COP21) och Glasgow Climate Pact (COP26). Det expansiva skede branschen befunnit sig i, och fortfarande befinner sig i, ger upphov till flertalet komplexa juridiska frågor och utmaningar, men även möjligheter.

Advokatfirman MarLaw erbjuder en omfattande expertis inom energibranschen och har stor erfarenhet av att hantera tvister inom området.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

• Regulatoriska frågor
• Marknadsrätt
• Avtalsrätt
• Immaterialrätt
• Konkurrensrätt

Kontakta oss