Offentliga verksamheter

Den offentliga sektorn är av avgöranden betydelse för en stor del av Sveriges infrastruktur, och en betydande del av Sveriges BNP hanteras inom sektorn. Av denna anledning är dess välfungerande av största vikt. Offentlig verksamhet utmärker sig ofta genom att ha en politisk dimension och särskilda beslutsprocesser som skiljer sig från den privata sektorn. Till stor del är offentlig verksamhet strikt reglerad och kan handla om allt från hälso- och sjukvård till kollektivtrafik. Relaterade frågor kan bland annat röra tillsynsärenden, tillståndspliktig verksamhet och bedömning av myndighetsbeslut.

Advokatfirman MarLaw biträder klienter inom bland annat:

•  Regulatoriska frågor
•  IT-rätt
•  Marknadsrätt
•  Avtalsrätt
•  Konkurrensrätt
•  Dataskydd

Kontakta oss