IT, teknik och telekom

IT-, teknik- och telekombranschen är i ständig utveckling och drivs hela tiden framåt av nya tekniska innovationer. Den snabba utvecklingen innebär stora utmaningar för juridiken, samtidigt som den ger upphov till nya affärsmässiga möjligheter. Advokatfirman Marlaw har en omfattande erfarenhet av att biträda klienter i IT-, teknik- och telekomrelaterade frågor.

Vi rådger återkommande klienter inom bland annat:

• IT-rätt
• Dataskydd
• Marknadsrätt
• Avtalsrätt
• Immaterialrätt
• Konkurrensrätt

Kontakta oss