Life science och health

Sverige är ett nav för sjukvårdsinnovation inom en lång rad specialområden och utgör ett av EU:s mest innovativa länder vad gäller Life Science och Health. Branschen präglas av en stark tillväxt där Sverige står i framkant för att möta akuta globala hälsoutmaningar. En utmaning för många aktörer inom branschen är de ofta komplexa regelverk som ställer höga krav hela värdekedjan. Ofta uppkommer gränsdragningsfrågor för produkter som rör sig mellan olika strikt reglerade marknader, det kan gälla:

•  Läkemedel
•  Medicinteknik
•  Kosmetika
•  Livsmedel

Advokatfirman MarLaw arbetar med ett brett spektrum av frågor som rör Life Science och Health, såsom tillverkning, distribution och marknadsföring. Vi har god kännedom om industrins marknad och villkor, och hanterar regelbundet komplexa frågor som uppkommer i samband med verksamhet inom branschen.

Vår rådgivning innefattar bland annat:

•  Regulatoriska frågor
•  Marknadsrätt
•  Immaterialrätt
•  Avtalsrätt

Kontakta oss