Media och underhållning

Digitaliseringen för med sig en ständig förändring för media- och underhållningsbranschen, och konsumtionen av media och underhållning ökar stadigt i samhället. Utvecklingen för med sig både möjligheter och utmaningar för aktörer som verkar i branschen, till vilka juridiska frågor ofta är kopplade.

Advokatfirman MarLaw har en stor branschkännedom inom media och underhållning och har under en lång tid tillhandahållit klienter rådgivning inom branschen.

Vi biträder klienter inom bland annat:

• Marknadsrätt
• Medierätt
• Avtalsrätt
• Dataskydd
• Immaterialrätt

Kontakta oss