CSR

Med CSR (Corporate Social Responsibility) avses företagens ansvar för sin egen påverkan på samhället. Det kan bland annat handla om miljöpåverkan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruption/mutor. CRS har med åren fått allt mer uppmärksamhet och idag är arbetet med CRS-frågor en naturlig och viktig del för många företag. Inom CRS-området dominerar självreglering och icke-bindande riktlinjer. Det kan därför vara svårt för företag att vet hur det ska arbeta med de frågeställningar som kan uppkomma inom CRS-området.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen kompetens som rådgivare inom CRS-frågor och arbetar förlöpande med att hjälpa våra klienter med att definiera sina förbättringsområden och att i text och tal uttrycka framgångsrika hållbarhetsarbeten inklusive upprättande av affärsetiskpolicy/mutpolicy. Vi erbjuder även juridisk rådgivning till ideella aktörer liksom kommersiella klienter som samarbetar med välgörenhetspartners genom sponsring, marknadsföring och samarbetsbolag.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.