Mönsterskydd

”Ett mönsterskydd, även kallat designskydd, skyddar en produkts utseende”

Ett mönsterskydd, även kallat designskydd, skyddar en produkts utseende. Som utgångspunkt ansöker man om att registrera ett mönster hos patentmyndigheten i det land där man vill ha sitt mönster registrerat. Det finns även vissa centraliserade registreringsförfaranden att tillgå. Vill man ansöka om att skydda ett mönster i flera olika länder kan man ansöka om en så kallad internationell registrering hos World Intellectual Property Organization (WIPO). I ansökan designeras de länder som man vill söka mönsterskydd i. WIPO granskar sedan ansökans formella sida medan de designerade länderna slutligt granskar om det föreligger andra hinder mot att registrera mönstret. Dessutom kan mönster registreras för hela EU genom inlämning av en mönsteransökan vid European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (tidigare namn Office for Harmonization in the Internal Market/OHIM).

Som utgångspunkt krävs för att kunna registrera ett mönster att mönstret är nytt när ansökan lämnas in. I vissa länder är det dock möjligt att söka skydd för sitt mönster inom ett år från den dag då mönstret först offentliggjordes. Mönstret måste för att kunna registreras dessutom ha särprägel vilket innebär ett krav på att mönstret ska ge ett nytt helhetsintryck i förhållande till tidigare kända mönster.

Inom Europa kan man även erhålla ett oregistrerat mönsterskydd. Det oregistrerade mönsterskyddet uppstår utan några formaliteter, varar i tre år från offentliggörandet och får effekt så snart mönstret blivit tillgänglig för allmänheten inom EU. Skyddet för oregistrerade mönster är snävt och skyddar endast mot rena efterbildningar.

Ett mönster kan dessutom åtnjuta skydd som brukskonst enligt upphovsrättslagen.

Advokatfirman MarLaws jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera såväl nationella som internationella frågor om immaterialrätt. Vi hjälper till med att identifiera och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Vi hjälper även till med att skydda, bevaka och försvara verksamheters immateriella rättigheter, inkluderat registrera varumärken, patent och mönster samt agera ombud vid immaterialrättsliga processer rörande intrång, ogiltighet, hävning och otillbörlig konkurrens.

Kontakta oss om du:

  • Vill skydda en produkts utseende
  • Säkerställa att din produkt inte gör intrång i andra rättigheter