Juridisk rådgivning

MarLaw erbjuder många olika typer av upplägg för juridisk rådgivning.

Erfarna processförare

Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, har sedan Marknadsdomstolen inrättades 1972 engagerats som ombud i ett omfattande antal mål. Advokatfirman kan därför tillhandahålla en erfarenhet och kompetens som är oöverträffad. Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, biträder även klienter i allmänna och specialdomstolar samt inför myndigheter. Det teoretiska försprånget ger övertag i domstolen och ökar chanserna att vinna målen.

Vi utbildar branschen

Advokatfirman utbildar Ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråers räkning och Ansvariga Annonsgranskare för Tidningsutgivarna samt Ansvariga Webbutgivare för Sveriges Marknadsförbunds räkning. Advokatfirmans advokater och jurister utbildar även åt företag, organisationer, universitet, högskolor och reklamskolor som IHR, Berghs School of Communication liksom marknadsföreningar m fl. Läs mer om våra utbildningar.

Handböcker och läromedel

Redan 1975 skrev juristerna på MarLaw den välkända handboken Praktisk marknadsrätt som har blivit ett standardverk för alla som jobbar med marknadskommunikation. Åtskilliga andra böcker, läromedel och artiklar i marknadsrättsliga ämnen skrivs av Advokatfirmans jurister, t ex Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Regelsamling i marknadsrätt, Regelguide för Radio och TV, Medierätt 1, 2 och 3, Praktisk marknadsrätt, Rätt i medieproduktion, Upphovsrätt i reklam och media och Nätjuridik – Lag och rätt på Internet. Läs mer om våra böcker

Onlinetjänst

Snabba svar! Närmar det sig deadline? Behöver ni snabb kvalificerad juridisk rådgivning eller assistans? Advokatfirman MarLaw AB – Advokatfirman för Marknadsrätt, ger dig snabb hjälp och rådgivning per e-post eller telefon. Läs mer om vår onlinetjänst.

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.