Lotterilagen

Lotterilagen (1994:1000) reglerar hur lotterier för allmänheten får anordnas i Sverige. Med lotteri menas att en deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än de övriga deltagarna och får i regel endast anordnas om tillstånd har beviljats. Till lotteri hör även bingospel, automatspel och spel på hästar.

I lotterilagen finns även ett främjandeförbud. Detta främjandeförbud tar sikte på när en näringsidkare inom sin ekonomiska verksamhet främjar att personer deltar i ett otillåtet lotteri eller i ett utländskt lotteri. Det kan röra sig om att annonsera eller sprida en inbjudan till lotteriet eller att erbjuda eller tillhandahålla lotter. Om förbudet inte efterlevs kan det bli fråga om att ett föreläggande eller förbud förenat med vite står som resultat.

Vad är skillnaden mellan en reklamtävling och ett lotteri?

Reklamtävlingar ligger i många fall nära ett lotteri och gränsen mellan ett lotteri och en reklamtävling inte alltid helt tydligt. Reklamtävlingar är tillåtna i Sverige och innebär att en person kan vinna ett pris efter att ha genomfört en viss prestation, exempelvis att skicka in ett förslag på en slogan eller av att köpa produkten i fråga, vilket skiljer sig från ett lotteri där slumpen är avgörande.

Har du frågor om gränsdragningen mellan ett lotteri och en reklamtävling eller annonsering och marknadsföring av lotterier är du välkommen att kontakta våra jurister på Advokatfirman MarLaw.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.