Direktmarknadsföring

”Beroende på vilken typ av direktmarknadsföring det är fråga om finns även specialregleringar så som marknadsföring för alkoholhaltiga drycker”

Direktmarknadsföring innebär att ett företag som vill marknadsföra en produkt eller tjänst tar kontakt med kunden direkt, exempel på direktmarknadsföring är e-post, SMS, nyhetsbrev eller direktreklam som skickas hem i brevlådan.

Vad behöver man tänka på när man vill använda sig av direktmarknadsföring?
Det man bör tänka på innan man gör exempelvis ett utskick med ett nyhetsbrev till en e-post är om kunden har samtyckt till det, att personuppgifterna till kunderna har samlats in, sparats och används på rätt sätt. Reglerna kring personuppgifter finns främst i FRA. Därefter måste även marknadsföringslagen beaktas vilket bland annat innebär att man ser på marknadsföringens innehåll och ett erbjudande framställs i färg, text och bild. Beroende på vilken typ av direktmarknadsföring det är fråga om finns även specialregleringar såsom för marknadsföring för alkoholhaltiga drycker, vilket under vissa omständigheter får göras enligt marknadsdomstolens dom MD 2015:7. Det finns även vissa bestämmelser rörande direktreklam som riktas mot barn under 16 år.

Advokatfirman MarLaw bistår företag med frågor rörande den reglering som blir aktuell när en direktmarknadsföringsåtgärd ska genomföras. Våra jurister hjälper till att arbeta fram policys i fråga om direktmarknadsföring och personuppgiftshantering och har stort vana av att granska exempelvis ett utskick för att identifiera möjliga legala risker och lämna rekommendationer om marknadsföringens utförande. Har du frågor om direktmarknadsföring eller om du som företag vill använda denna typ av marknadsföring är du välkommen att kontakta oss.