Musik

Många upphovsrättsliga frågor aktualiseras i förhållande till musik: hur får man spela upp annans musik vid event eller andra allmänna sammankomster? Hur långt sträcker sig möjligheterna att sampla annans musik? Hur får man framföra andras musikstycken? Juristerna på MarLaw har hög kompetens på upphovsrättsområdet och bistår med rådgivning kring möjligheter och risker vid användning av musikaliska verk.

Som en inledning till det upphovsrättsliga skyddet för musik kan anges att musikaliska verk har upphovsrätt enligt 1 § URL förutsatt att det är en självständig intellektuell skapelse. Vidare har producenter till inspelning av musik särskilda rättigheter till ljudupptagningarna (46 § URL). Även utövande konstnärer, sådana som framför musik så som dirigenter, musiker och sångare har i sig vissa rättigheter enligt URL.

Hör gärna av er om ni har frågor om;

  • Licenser till musik
  • Uppspelning och framförande av musik
  • Användning av musik i marknadsföring
  • Intrång i rättigheter till musik

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.