Upphovsrätt

”Upphovsrätt är ekonomiska och ideella rättigheter som tillförsäkras upphovsmän till litterära och konstnärliga verk”

Upphovsrätt är ekonomiska och ideella rättigheter som tillförsäkras upphovsmän till litterära och konstnärliga verk. Juristerna på MarLaw har stor erfarenhet av bland annat processföring, avtalsfrågor och legal clearing vid användning av upphovsrättsskyddat material.

Verk som kan omfattas av upphovsrätt är enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729) bland annat skönlitteratur, datorprogram (källkod och grafik), musik, teaterverk, filmer, bildkonst inklusive fotokonst och brukskonst så som möbler och andra vardagliga föremål som har ett praktiskt användningsområde. Även enklare bilder av mer beskrivande art kan omfattas av upphovsrätt. Vad som skyddas av upphovsrätt är ett verks utförande, inte en idé eller ett motiv till ett verk – således är inte en idé till ett manus skyddat förrän idén manifesteras på något sätt.

Regleringen som skyddar upphovsrättsliga verk består av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättsförordningen (1993:1212) samt EU-direktiv 2001/29/EG – det så kallade Info Society (InfoSoc) direktivet.

Kontakta oss om du har frågor om 

  • Licenser till upphovsrättskyddat material
  • Hur man får använda sig av upphovsrättskyddat material
  • Intrång i upphovsrätter