Patent

”Patent är territoriellt begränsade, ett svenskt patent gäller således endast i Sverige”

Patent är en tidsbegränsad ensamrätt till att professionellt utnyttja en viss uppfinning. För att en patentansökan ska beviljas krävs inledningsvis att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar. Om patent beviljas offentliggörs detaljerat hur uppfinningen fungerar. Den patenterade uppfinningens offentliggörande hjälper andra företag och uppfinnare då det öppnar upp för dem att använda patentet via en licensrätt eller genom att utveckla patentet vidare för fler användningsområden.

Patent är territoriellt begränsade, ett svenskt patent gäller således endast i Sverige. Världsomspännande patent existerar inte. Därför måste uppfinnaren söka patent i varje land, där han eller hon söker skydd. Numera finns det dock möjlighet att centralt söka patent som, om det beviljas, gäller för hela EU-området.

Vi bistår företag och privatpersoner i frågor om patentering av deras uppfinning samt vid eventuella patentintrång. Vi samarbetar med Hinz Patent som har lång och gränsöverskridande erfarenhet av patentering inom områdena programvarurelaterad patentering, affärsidéer (USA), telekom, media, elektronik och medicinsk teknik. Kontakta oss för rådgivning.