Vi utbildar branschen

Våra olika utbildningar ger praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation. Våra utbildningar kan skräddarsys för att passa just Ert behov och vi anpassar utbildningarna så att innehållet är relevant för den verksamhet som Ni bedriver.

Våra jurister är flitigt efterfrågade som föreläsare och har lång erfarenhet inom vårt juridiska område. Vi utbildar bl.a. ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråer. Våra jurister utbildar även företag, organisationer, universitet, högskolor och reklamskolor såsom Berghs School of Communication och IHR. Våra utbildningar innefattar även uppdragsutbildningar i samarbete med bl.a. Företagsekonomiska Institutet (FEI).

Nedan följer mer information om Advokatfirman MarLaws samarbetspartners gällande utbildning.

Läs mer om Företagsekonomiska Instutitionen (FEI) här.

Läs mer om Institutet för informationsteknologi (IFI) här.

Läs mer om Sveriges Kommunikationsbyråer här.

Läs mer om Marknadsföreningen Stockholm här.

Läs mer om Berghs School of Communication här.

Läs mer om TT Kompetens här.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.