Vi utbildar branschen

Våra olika utbildningar ger praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation. Våra utbildningar kan skräddarsys för att passa just Ert behov och vi anpassar utbildningarna så att innehållet är relevant för den verksamhet som Ni bedriver.

Våra jurister är flitigt efterfrågade som föreläsare och har lång erfarenhet inom vårt juridiska område. Vi utbildar bl.a. ansvariga reklamutgivare (ARU) för Sveriges Kommunikationsbyråer. Våra jurister utbildar även företag, organisationer, universitet, högskolor och reklamskolor såsom Berghs School of Communication och IHR. Våra utbildningar innefattar även uppdragsutbildningar i samarbete med bl.a. Företagsekonomiska Institutet (FEI).

Nedan följer mer information om Advokatfirman MarLaws samarbetspartners gällande utbildning.

Läs mer om Företagsekonomiska Instutitionen (FEI) här.

Läs mer om Institutet för informationsteknologi (IFI) här.

Läs mer om Sveriges Kommunikationsbyråer här.

Läs mer om Marknadsföreningen Stockholm här.

Läs mer om Berghs School of Communication här.

Läs mer om TT Kompetens här.

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.