Vi har löst tvister i snart 50 år.

MarLaw kan processrätt:
När tvisten är ert faktum.

När två eller flera parter inte kommer överens kan det vara avgörande med kvalificerad juridisk rådgivning. Många ärenden går inte till domstol, det finns alternativ.
Med din verksamhet i fokus ser vi till att maximera resultatet och lösa tvisten på bästa möjliga sätt. Vi skräddarsyr processen tillsammans med er och säkrar optimalt utfall.

 • Alltid din verksamhet i fokus
 • Optimerad och effektiv rådgivning om vägval – domstol eller förlikning?
 • Trygghet och långsiktighet genom hela processen
 • Lång erfarenhet av processer inom marknadsföringsrätt

Så kan ett samarbete se ut

analys_1

Nulägesanalys

Nulägesanalys

 • Genomgång av läget
 • Olika vägval, rekommendationer
 • Beslut om processplan
upplagg

Processplan

Processplan

 • Beslut om domstol eller möjlighet till förlikning
 • Tidsplan
 • Resurser
 • Kostnadsuppskattning
Asset 11

Domstol eller förlikning

Domstol eller förlikning

 • Förberedelser
 • Processen, förhandling
 • Resultat
uppfoljning_1

Ärendeuppföljning

Ärendeuppföljning

 • De-briefing
 • Legala konsekvenser
 • Nästa steg eller avslut?
 • Uppföljning

Case - Kissie

MarLaw har representerat den kända influensern och bloggaren Alexandra Nilsson ("Kissie"). Alexandra skriver följande om samarbetet med MarLaw på sin blogg: "Vill avsluta inlägget med att tacka mina vittnen som ställde upp och fantastiska MarLaw som har representerat mig i fallet. Dom har gjort ett fantastiskt jobb från dag 1."

Läs mer om caset

Marlaw 50 år!

MarLaw firar 50 år av framgångsrika tvistemål. Reservera redan nu ett exemplar av vår jubileumsbok!

Läs mer om jubileumsboken