Advokatfirman MarLaw är Sveriges ledande advokatfirma inom marknadsföringsrätt. Advokatbyrån är vidare specialiserad på dataskydd och immaterialrätt, inklusive relaterande avtalsrätt och IT-rätt. Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning, utbildning och biträde, levererad med den snabbhet, tydlighet och pragmatiska inställning som klienternas verksamheter kräver.

Varför anlita oss?

Vår vision är att alltid vara ledande inom marknadsföringsrätten på den svenska marknaden. Vi verkar för att kvalitativt främja näringslivet (företag och organisationer) i samband med marknadsföring och verka för utvecklingen av tillbörliga affärsmetoder.

För att uppnå denna vision bygger vår verksamhet på följande kärnvärden;
Spetskompetens, kvalitet och unikt engagemang.

 

Advokatfirman MarLaw har flest jurister som arbetar renodlat med marknadsföringsrätt av alla advokatbyråer i Sverige. Vi är anlitade som ombud i ett betydande antal marknadsrättsliga processer varje år, varav flertalet varit avgörande för marknadsrättens utveckling, och ligger bakom en stor del av utbildningslitteraturen på området. Vi utbildar Sveriges reklambyråer och reklamköpare (ARU), Sveriges kommunikatörer, marknadsavdelningar, universitet, högskolor och föreningar.

Detta gör MarLaw tongivande på det marknadsrättsliga området.

Specialistkompetensen som finns på Advokatfirman MarLaw är brett uppskattad bland byråns klienter, läs gärna mer om vad våra klienter säger om oss här.

Mer om Advokatfirman MarLaws specialistområden och tjänster hittar du här: